O projektu

Nositelj projekta „Zelene navike za održivu Labinštinu“ je Grad Labin u suradnji sa Općinama Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan. Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.808,54 kune. Odobrena bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 496.237,25 kuna, a Fonda Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu 52.542,77 kune.

Svrha projekta je izgradnja i povećanje svijesti građana Grada Labina i općina Labinštine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projekt obuhvaća područje Grada Labina te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja s 22.590 stanovnika prema popisu iz 2011. godine. Problemi koji se nastoje riješiti projektom su nedovoljna informiranost građana o postupanju s otpadom, nedovoljne količine odvojeno prikupljenog otpada, nedovoljan broj provedenih izobrazno informativnih aktivnosti i nedovoljan broj obuhvaćenih ciljnih skupina na području Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja (područje koje se još naziva i Labinština). Navedeni problemi ukazuju na potrebu za pojačanim edukativnim aktivnostima prema građanima Labinštine i njegovim posjetiteljima kojima i dalje nedostaju osnovne informacije o gospodarenju otpadom te pritom imaju nejasnu sliku o svojoj ulozi u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, o hijerarhiji gospodarenja otpadom, te koristima uređenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Svrha projekta je izgradnja i povećanje svijesti građana Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Kontakt osoba:

Robert Mohorović, mag.oec

Viši stručni suradnik za međunarodne projekte

Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

T +385 (0)52 866-817
@ robert.mohorovic@labin.hr
simbolika broja 21

Zašto 21

Simbolika broja 21 u našoj informativnoj kampanji je višestruka. Ekološka pitanja i ekološki problemi postaju sve dominantnija tema u suvremenom društvu, čime se potvrđuje pretpostavka da će 21. stoljeće biti “stoljeće okoliša”, za razliku od dvadesetog stoljeća koje je gradilo svoj napredak na tehnologijama koje su često stvarale ekološke krize s vrlo ozbiljnim posljedicama ugrožavanja prirode, okoliša i ljudskog zdravlja. S obzirom na te izazove na konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvitku u Rio de Janeiru 1992. godine pozornost svjetske javnosti bila je usmjerena na sve veće probleme vezane uz pitanja razvitka i okoliša na lokalnoj i globalnoj razini. Deklaracija i Akcijski program za 21. stoljeće (Agenda 21), usvojeni na Konferenciji, daju snažnu potporu načelu održivog razvitka. Opća skupština Ujedinjenih naroda 2000. usvojila je Milenijsku deklaraciju (United Nations Millennium Declaration), politički dokument Ujedinjenih naroda za 21. stoljeće, koji utvrđuje ciljeve razvoja na područjima od interesa za međunarodnu zajednicu te aktivnosti koje trebaju pridonijeti njihovu ostvarivanju.

Recikliranje otpada, kao jedna od stavki Agende 21, je veoma važan kotačić u borbi protiv zagađenja okoliša i očuvanja resursa. Iako svaka radnja poput odvajanja otpada u kućanstvima u početku predstavlja određeni napor, valja razmisliti o tome što vas koči u provedbi, odnosno u stvaranju novih navika.

Nemojte zaboraviti da za usvajanje nove navike treba samo 21 dan – te vas molimo da ustrajete u odvajanju otpada jer će to postati ZELENA NAVIKA koja doprinosi zaštiti okoliša!